top of page

Here for Each Other

Rose City Park families, We have all been through a lot these past few weeks as we adjust to life during the COVID-19 response. We know it’s not been an easy shift. While each family is experiencing these changes in different ways, we all have one thing in common: we need each other now more than ever. We are one school community and we are here to support each other. Last week, the PTO Board began working with RCP administrators and staff to support the immediate, basic needs of RCP families. To do this, we would like to reallocate up to $3,000 from planned Spring activities to purchase and distribute grocery gift cards to support families. The cards will be delivered to school staff to distribute to those families with immediate needs. To ensure this is consistent with the desires of our school community, we’re asking for your input to make this budget reallocation official. Please take 5 seconds to vote HERE. In addition, in the coming days, we will begin taking donations to continue to support the ongoing and ever-changing needs of families in our school community as well as the teachers and staff working to support us all during this time. Please stay tuned for more details! In the meantime, if your family needs immediate support, please reach out to our school counselors, Ms. Van and Ms. Pesha to be connected to available resources (lvandenb@pps.net and pwasserstrom@pps.net). How else can the PTO and the broader RCP community best support your family right now? What questions do you have? What are you most concerned about? We are here to listen. * Are you looking to connect with other families virtually? * Want to know where to find food and other essential items, or where to get information on applying for unemployment or small business loans? * Need tech support to understand all the new apps our kids are supposed to be using? * Do you have a special skill to offer the community? * Something else? We know there are a lot of resources floating around out there right now—from teachers, counselors, and community organizations. We don’t want to overwhelm you with more links, but we DO want you to know that the RCP community is here for one another. Our school staff is working hard to ensure every student is connected and supported. If you have specific feedback about what is working so far—or what’s not—we also welcome that feedback and can share it with staff. Send us an email at rosecityparkpto@gmail.com and share your thoughts. We will also do our best to keep the PTO website up to date with all the latest information. The PTO and Hoi Phu Huynh (the Vietnmese Dual Language Immersion parent support group) are working together to support all families in our school community. For more information and resources from Hoi Phu Huynh, visit the Hoi Phu Huynh website (https://hphpdx.org/) or Facebook page (https://www.facebook.com/HoiPhuHuynh.VDLI/), or reach out via email at hoiphuhuynh.vdli@gmail.com. Together, we will get through this and emerge stronger. We love you RCP community! --Your RCP PTO Board P.S. If you prefer phone to communicate with us, we get that! PTO Board member Annie Ozols can be reached at 971.275.5560. ----------- Chào Gia đình Rose City Park, Tất cả chúng ta đã trải qua nhiều tuần qua khi phải điều chỉnh cuộc sống để đối phó với dịch bệnh COVID-19. Chúng tôi biết đó không phải là một sự thay đổi dễ dàng. Trong khi mỗi gia đình đang trải qua những thay đổi theo những cách khác nhau, tất cả chúng ta đều có một điểm chung: chúng ta cần nhau hơn bao giờ hết. Là một cộng đồng trường học chúng ta ở đây để hỗ trợ lẫn nhau. Tuần trước, Hội đồng quản trị PTO đã bắt đầu làm việc với ban điều hành và nhân viên trường RCP để lập tức hỗ trợ các nhu cầu cơ bản, cho các gia đình RCP. Để làm điều này, chúng tôi muốn phân bổ lại số tiền $3.000 từ các kế hoạch hoạt động Mùa Xuân để mua và phân phối thẻ quà tặng tạp hóa nhằm giúp đỡ các gia đình. Những thẻ này sẽ được giao cho nhân viên nhà trường để phân phát cho những gia đình có nhu cầu ngay lập tức. Để đảm bảo điều này phù hợp với mong muốn của cộng đồng trường học của chúng ta, chúng tôi mong có được ý kiến của bạn để chính thức phân bổ ngân sách này. Hãy dành 5 giây để bình chọn TẠI Đ Y. Ngoài ra, trong những ngày tới, chúng tôi sẽ bắt đầu nhận quyên góp để tiếp tục hỗ trợ các nhu cầu liên tục và luôn thay đổi của các gia đình trong cộng đồng trường cũng như các giáo viên và nhân viên đang làm việc để hỗ trợ tất cả chúng ta trong thời gian này. Hãy theo dõi để biết thêm chi tiết! Trong khi đó, nếu gia đình bạn cần hỗ trợ ngay lập tức, vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn của trường chúng tôi, cô Van và cô Pesha để được kết nối với các nguồn lực có sẵn ( lvandenb@pps.net và pwasserstrom@pps.net). Làm thế nào ban hội đồng quản trị PTO và ban điều hành cộng đồng RCP có thể hỗ trợ tốt nhất cho gia đình bạn ngay bây giờ? bạn có những câu hỏi nào? Bạn quan tâm nhất điều gì? Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe. Bạn đang tìm cách kết nối với các gia đình khác? Muốn biết nơi để nhận thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác, hoặc nơi để bạn có được thông tin về việc xin thất nghiệp hoặc vay tiền cho doanh nghiệp nhỏ? Cần hỗ trợ kỹ thuật để hiểu tất cả các ứng dụng mới mà con em học sinh của chúng ta sẽ sử dụng? Bạn có một kỹ năng đặc biệt để đóng góp cho cộng đồng? Bất cứ điều gì khác? Chúng tôi biết hiện tại có rất nhiều nguồn lực đang đến từ các giáo viên, cố vấn và các tổ chức cộng đồng. Chúng tôi không muốn gửi thêm nhiều liên kết hơn cho bạn nhưng chúng tôi muốn bạn biết rằng cộng đồng RCP sẵn sàng hỗ trợ bạn. Nhân viên nhà trường của chúng ta đang làm việc chăm chỉ để đảm bảo mọi học sinh được kết nối và hỗ trợ. Nếu bạn có những phản ảnh cụ thể tích cực cũng như tiêu cực về những gì đang hoạt động cho đến nay, chúng tôi sẵn sàng đón nhận và có thể chia sẻ với nhân viên. Mọi đóng góp, ý kiến xin gửi email cho chúng tôi ở rosecityparkpto@gmail.com. Chúng tôi cũng làm hết sức để giữ trang mạng PTO được cập nhật với thông tin mới nhất. PTO và Hội Phụ Huynh (nhóm phụ huynh hỗ trợ Chương Trình Song Ngữ Tiếng Việt) đang hợp tác để hỗ trợ tất cả các gia đình trong cộng đồng trường của chúng ta. Để biết thêm thông tin và nguồn lực từ Hội Phụ Huynh, hãy ghé thăm trang mạng Hội Phụ Huynh ( https://hphpdx.org/) hoặc vào trang Facebook ( https://www.facebook.com/HoiPhuHuynh.VDLI/ ) hoặc liên hệ qua email tại hoiphuhuynh.vdli @ gmail. Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua thời gian này và sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng tôi yêu cộng đồng RCP! Ban PTO RCP P.S. Nếu bạn muốn xin liên lạc qua điện thoại với chúng tôi, thành viên Hội đồng PTO Annie Ozols ở số 971.275.5560.

14 views

Recent Posts

See All

Comments


group_in_the_park

group_in_the_park

garden

garden

RCP_rainbow_day

RCP_rainbow_day

school_play

school_play

kids_in_yard

kids_in_yard

double-rcp-rainbow-landscape

double-rcp-rainbow-landscape

rcpad2

rcpad2

4th_Grade_at_Kehinde_Wiley_portrait

4th_Grade_at_Kehinde_Wiley_portrait

rcpad1

rcpad1

popsicles

popsicles

class-in-auditorium-landscape

class-in-auditorium-landscape

read-for-the-roses-logo

read-for-the-roses-logo

bottom of page