top of page

Mental Health Workshop with Yshai Boussi - available on YouTube

Hello Rose City Park Otters!


On February 17th, the RCP PTO hosted a parent/caregiver workshop with Licensed Professional Counselor, Yshai Boussi, on Adolescent Mental Health During COVID. With such a positive response from folks who were in attendance, we have posted the video, with Mr. Boussi's permission, to the RCP PTO YouTube channel. Because this is Mr. Boussi's intellectual property, we are asking folks to not re-share the video without permission. Although the presentation is geared toward parents/caregivers of adolescents, there is great information for parenting children of all ages. Please visit Yshai Boussi's website for more information on his counseling practice and parenting classes. www.portlandfamilycounseling.comHere is the the Youtube link to the video: https://www.youtube.com/watch?v=PyCfJgRZYRo

---------------

Chào các chú Rái Cá!


Tuần trước, RCP PTO đã tổ chức một buổi hội thảo dành cho cha mẹ / người chăm sóc bởi Cố vấn chuyên nghiệp được cấp phép, Yshai Boussi, về Sức khỏe tinh thần cho các em thanh thiếu niên trong thời gian COVID. Với phản ứng tích cực từ những người có mặt, chúng tôi đã đăng video, với sự cho phép của ông Boussi, lên kênh YouTube của trường chúng ta. Vì đây là tài sản trí tuệ của ông Boussi nên chúng tôi yêu cầu mọi người không chia sẻ lại video khi chưa được phép. Mặc dù phần trình bày hướng tới các bậc cha mẹ / người chăm sóc trẻ em vị thành niên, nhưng có rất nhiều thông tin tuyệt vời cho việc nuôi dạy con em ở mọi lứa tuổi. Vui lòng truy cập trang web của Yshai Boussi để biết thêm thông tin về các lớp thực hành tư vấn và nuôi dạy con em của anh ấy. www.portlandfamilycounseling.com


Đây là liên kết Youtube đến video: https://www.youtube.com/watch?v=PyCfJgRZYRo


73 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page