top of page

Teacher Appreciation: 11/19/21


Mùa Thu tuần tới là Tuần Lễ Tri Ân Giáo Viên!

Xin vui lòng khuyến khích con của phụ huynh viết một lời cảm ơn hoặc vẽ một bức tranh cho giáo viên của các em, và mang đến trường vào thứ Sáu tuần này!

Hãy cùng thể hiện lòng biết ơn đến thầy cô vào thứ Sáu ngày 19 tháng 11 trong tuần này!

Next week is the Fall Teacher Appreciation Week!

Please feel free to encourage your students to write a note of thanks or draw a picture for their teachers and bring them to school this Friday!

5 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page