top of page

PTO News 12-6-19

IMPORTANT DATES

12/11 - 12/17 Sock and Underwear Drive

12/07/19 - Dance Day with the Grant Gendrills

12/09 - 12/13 Spirit Week

12/20/19 Yearbook Orders Due


Chinook Books

Please consider buying a Chinook Book for $25 (includes the app)

RCP gets 50% of all sales and it's easy to make up that cost with very little effort because of great coupons like;

  • Freebies at The Children's Gym, The Circuit Bouldering Gym, New Seasons and others.

  • There are Buy One Get One offers at Hot Lips Pizza, Oregon Childrens Theater, The Oregon Ballet, The Academy, several coffee shops and so many more.

  • Also included are hundreds of discount coupons for activities like pottery painting, art classes, local home and garden services, local retailers etc...

If you can't stop in the office to purchase one, you can send in a check (payable to Rose City Park PTO) and deliver to your student's classroom teacher. Please include a note with the student's name and teacher and I will deliver the book to the classroom.

Rather have an App for $15? you can do that online by clicking RCP APP link from a smart phone. Questions? email maggievera29@gmail.com


RCP Yearbook Orders due 12/20/2019 Order here by credit card or send cash/check in with the order form to the office! Checks can be made out to Rose City Park.


Bulletin Board Volunteers Needed Do you creative flare and time to spare? We need volunteers to help create new bulletin boards in the school hall. Many hands make less work, so please contact Dezire Clark if you can help dezcclarke@gmail.com


Girls on the Run is coming back to RCP this spring!! In order to make this happen we are in need of 3 volunteer coaches who have a desire to see girls (3rd to 5th grade) learn, grow and have fun! Girls on the Run is a program designed to enhance girls' social, psychological and physical skills & behaviors to successfully navigate life experiences. You don't have to be a runner or athlete to coach. Girls on the Run will provide training and support for coaches. The season is from March 2nd thru May 18th and will consist of two after school practices per week. Interested or have questions, contact Kim Kenyon (SUN): kimk@irco.org; 503-954-6331


SUN Winter Registration packets are being sent home Friday Dec. 6. They are due back Friday Dec. 13. Winter term begins Jan 13.

-------------------------------------------


11/12 - 17/12 Quyên góp Vớ và Đồ lót

07/12/19 - Khiêu vũ với Grant Gendrills

09/12 - 13/12 Tuần tinh thần

20/12/19 Hết hạn đặt mua cuốn niên giám

Vui lòng xem xét việc mua Sách Chinook với giá 25 đô la (bao gồm ứng dụng)

RCP nhận được 50% tổng số doanh thu và thật dễ dàng để bù đắp các chi phí với rất ít nỗ lực vì những phiếu giảm giá lớn như;


Miễn phí tại Phòng tập thể dục của trẻ em, Phòng tập thể dục Circuit Bouldering , chợ New Season và những nơi khác.


Có các khuyến mãi Mua Một tặng Một tại Hot Lips Pizza, Nhà hát Trẻ em Oregon, Múa Ba lê Oregon, Học viện, một số tiệm cafe và nhiều hơn nữa.


Cũng bao gồm hàng trăm phiếu giảm giá cho các hoạt động như vẽ tranh gốm, các lớp nghệ thuật, dịch vụ nhà và vườn địa phương, các nhà bán lẻ địa phương, v.v ...

Nếu bạn không thể đến văn phòng để mua một cuốn, bạn có thể gửi một ngân phiếu ( trả cho Rose City Park PTO) và gửi cho giáo viên học sinh của bạn. Vui lòng ghi chú tên giáo viên và học sinh, tôi sẽ giao sách đến lớp. Nên mua một ứng dụng cho $15? bạn có thể mua trên mạng bằng cách nhấp vào Liên kết ứng dụng RCP từ điện thoại thông minh của bạn. Đặt câu hỏi? gửi điện thư qua maggievera29 @ gmail.com

Hết hạn đặt mua cuốn niên giám ngày 20/12/2019 Đặt mua ở đây bằng thẻ tín dụng hoặc gửi tiền mặt/ngân phiếu đến văn phòng với mẫu đơn đặt hàng! Ngân phiếu có thể trả cho Rose City Park.

Tình nguyện viên làm bảng thông báo cần thiết Bạn có ý tưởng tư duy sáng tạo và thời gian rảnh rỗi? Chúng tôi cần tình nguyện viên để giúp tạo bảng thông báo mới trong hội trường. Nhiều tay làm, việc ít hơn, xin vui lòng liên lạc với Dezire Clark ở dezcclarke @ gmail nếu bạn có thể giúp đỡ.

Chương trình Girls on the run sẽ trở lại với RCP vào mùa xuân này !! Để thực hiện điều này, chúng tôi cần 3 huấn luyện viên tình nguyện những người muốn giúp các nữ sinh từ (lớp 3 đến lớp 5) học hỏi, phát triển và vui chơi! Girls on the Run là một chương trình được thiết lập để nâng cao các kỹ năng & hành vi xã hội, tâm lý và thể chất của các nữ sinh để điều hướng thành công trải nghiệm cuộc sống. Bạn không cần phải là một người chạy chuyên nghiệp hoặc là vận động viên để huấn luyện. Girls on the Run sẽ cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho huấn luyện viên. Mùa này bắt đầu từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 18 tháng 5 và sẽ liên tục có hai buổi thực tập sau giờ học mỗi tuần. Nếu bạn quan tâm hoặc có câu hỏi, liên lạc với Kim Kenyon (SUN): kimk@irco.org; 503-954-6331

Gói đăng ký của chương trình Sun đang được gửi về nhà vào Thứ Sáu ngày 6 tháng 12 và sẽ được nộp lại vào Thứ Sáu ngày 13 tháng 12. Chương trình Sun mùa Đông bắt đầu vào ngày 13 tháng 1.

Portland Public Schools would like to continue connecting with you via email. If you prefer to be removed from our list, please contact Portland Public Schools directly. To stop receiving all email messages distributed through our SchoolMessenger service, follow this link and confirm: Unsubscribe

SchoolMessenger is a notification service used by the nation's leading school systems to connect with parents, students and staff through voice, SMS text, email, and social media.

Recent Posts

See All

March PTO Newsletter

Find out how to volunteer at RCP, read about our budget survey results, learn about our 4th grades, and more!

コメント


group_in_the_park

group_in_the_park

garden

garden

RCP_rainbow_day

RCP_rainbow_day

school_play

school_play

kids_in_yard

kids_in_yard

double-rcp-rainbow-landscape

double-rcp-rainbow-landscape

rcpad2

rcpad2

4th_Grade_at_Kehinde_Wiley_portrait

4th_Grade_at_Kehinde_Wiley_portrait

rcpad1

rcpad1

popsicles

popsicles

class-in-auditorium-landscape

class-in-auditorium-landscape

read-for-the-roses-logo

read-for-the-roses-logo

bottom of page